2019 yılı Mayıs ayında kurulan firmamız, öncelikli olarak raylı sistemler olmak üzere, ulaştırma, altyapı ve üstyapı alanlarında yüksek kaliteli, çözüm odaklı ve rasyonel yaklaşımlarla proje ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Konularında uzman ekipleri ile birlikte, mimari, iç tasarım, yapısal, elektrik, mekanik, elektro-mekanik ve geoteknik mühendislik disiplinlerinde faaliyet göstermektedir.

KURUCU

Harun Tulu TUNÇAY

Etüt proje işleri ile ilgili teklif ve sözleşme hazırlama, planlama ve tasarım, projelendirme, ihale dosyası hazırlama, proje ve sözleşme yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Bununla birlikte, harita, güzergah, mimari, iç tasarım, inşaat, elektrik, mekanik, yangından korunma, elektro-mekanik sistemler, zemin etütleri, geoteknik ve kazı-destek sistemleri, altyapı deplasmanları ve trafik düzenlemeleri gibi farklı disiplinlere ait tasarımların koordine edilmesi ile ilgili uzmanlık derecesinde deneyime sahiptir.

1992 yılında mezun olduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü sonrasında başlayan profesyonel mühendislik hayatı boyunca ileri düzeyde deneyim kazandığı ana faaliyet alanları ağırlıklı olarak, kent içi raylı toplu taşıma sistemleri olan banliyö, tramvay, hafif raylı ve metro sistemleri, yolcu entegrasyon ve transfer merkezleri, endüstriyel tesisler, farklı amaçlı yer altı yapıları, isale hatları, boru hatları, iletim tünelleri, endüstriyel tesisler, altyapı tesisleri etüt ve proje işleri teklif ve sözleşme hazırlama, planlama, tasarım, projelendirme, yapım ihale dosyası hazırlama ve proje yönetimidir. Bununla birlikte, söz konusu süreç içinde deneyim kazandığı yan faaliyet alanları, suni su yolları, limanlar, marinalar, su alma yapıları, kültür-spor-hizmet amaçlı kamu binaları, park-bahçe-yeşil alan-rekreasyonel alan planlama, tasarım, projelendirme, ihale dosyası hazırlama ve proje yönetimidir. Ayrıca, ar-ge faaliyetleri kapsamında yapı bilgi modellemesi (BIM), gerçeklik yakalama (reality capture), yaya akışı benzetimleri (passanger flow simulations) ve ileri görselleştirme (360° interaktif görselleştirme ve VR) tekniklerinin tasarım işlerine uygulanmasında planlama ve süreç yönetimi konularında deneyim sahibidir.

MİMAR

Burcu AVANOĞLU

Mimarlık mesleği kapsamında; Konut, Büro, Yönetim Yapıları, Ulaşım Yapıları, Sosyal Tesisler, Sanayi yapıları gibi farklı fonksyonlara sahip yapıların 2 ve 3 boyutlu tasarımı ve disiplinler arası tasarım koordinasyonu alanında uzmanlık derecesinde deneyime sahiptir.

2006 yılında mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü sonrasında başlayan profesyonel mimarlık hayatı boyunca ileri düzeyde deneyim kazandığı ana faaliyet alanları ağırlıklı olarak, tasarım, ileri görselleştirme teknolojileri ve sanal gerçeklik alanlarıdır. 
Bununla birlikte, söz konusu süreç içinde deneyim kazandığı yan faaliyet alanları, grafik tasarım ve proje kapsamında çalışılması istenen sanat panolarının oluşturulmasıdır.
Ayrıca, Ar-ge faaliyetleri kapsamında yapı bilgi modellemesi (BIM) sistemleri, gerçeklik yakalama (reality capture) sistemleri ve yaya akışı benzetimleri (passanger flow simulations) konularında deneyim sahibidir